ICT Management

by

CRM-tools zijn er in alle soorten en maten en ze kunnen vaak heel veel. U kunt ze zien als grote dozen Lego waar u van alles mee kunt maken. Maar zonder heldere blauwdruk wordt het vaak slechts een wankel bouwwerk. Daarom is het belangrijk dat u begint met uw eigen blauwdruk: wat wilt u realiseren, wat is daarvoor nodig, wat moet er veranderen?

Heldere CRM business requirements in 4 onderdelen:

Bepaal uw CRM-visie, ambitie en doelen

Een succesvol CRM-traject vereist dat u helder voor ogen hebt wat u wilt bereiken en wat daar voor nodig is. Succesvol CRM begint daarom niet bij software, maar bij visie op de gewenste situatie, ambitie en doelstellingen. 

Wat organisaties meestal willen is dat klanten hen beter kunnen vinden, of dat ze meer producten en diensten afnemen, of dat ze langer klant blijven, of dat ze zo enthousiast zijn dat ze dat aan anderen doorvertellen. Of ze willen dat er minder kosten nodig zijn om de voorgaande dingen te realiseren. Hoe concreter de doelstellingen zijn, hoe makkelijker het is om daar naartoe te werken.

Sommige organisaties beginnen direct met het in kaart brengen van hun CRM eisen en wensen, ook al hebben ze nog geen heldere visie, ambitie of doelstellingen geformuleerd. Dat is een gemiste kans en zelfs een risico. Want de functionaliteiten zijn dan gebaseerd op het oplossen van de knelpunten van vandaag in plaats van op het realiseren van een gestroomlijnd marketing- en verkoopproces in een snel veranderende wereld. De kans is groot dat zo’n aanpak halverwege strandt of alweer achterhaald is tegen de tijd dat de software is geïmplementeerd.

Breng uw huidige situatie in kaart

Als u uw doelstellingen helder hebt is het belangrijk om te identificeren wat ervoor nodig is om die doelstellingen te realiseren. Bij het inventariseren van de huidige situatie kijken we naar de klantinteractieprocessen en de commerciële processen.

Wat werkt er goed? Wat minder? Welke knelpunten worden ervaren? Wat staat er in de weg? Wat kan er beter? Wat kan er slimmer gedaan worden? En ook: wat moet daarvoor veranderen? Wie moet er in beweging komen en wat is daarvoor nodig? Hebben jullie al een inventarisatie van de huidige processen en werkwijze? En is duidelijk wat de knelpunten in de huidige situatie zijn? Welke belangen er spelen en wie er betrokken moeten worden in het veranderingsproces?

Schets de toekomstige werkwijze

Nu wordt het tijd om een beeld te schetsen van de toekomstige manier van werken en de rollen die een CRM-applicatie daarbij gaat spelen. Wat is er nodig om de gewenste klantervaring of commerciële resultaten te realiseren. Hoe moeten de processen er in de toekomstige situatie uitzien?

Waar en door wie vinden welke taken plaats en wat is daarvoor nodig? Welke activiteiten moeten geautomatiseerd worden? Wie heeft welke informatie nodig en wanneer en in welke vorm? Hiermee heeft u de benodigde basis voor de eisen en de wensen die u aan de CRM-software gaat stellen. In de selectiefase gebruiken we die om de best passende CRM-oplossing te kiezen. Met deze aanpak waarborgt u dat de functionaliteiten die je inventariseert ook daadwerkelijk nodig zijn. Want als je requirements inventariseert geven medewerkers ‘voor de zekerheid’ vaak allerlei functionaliteiten op die helemaal niet gebruikt gaan worden.

Ook voorkomt u hiermee ‘blinde vlekken’: functionaliteiten die in de huidige situatie niet nodig zijn maar die wel voorwaardelijk zijn om uw visie en doelstellingen te realiseren. Heeft u al een helder beeld van de toekomstige manier van werken? Hoe processen slimmer ingericht gaan worden om de doelstellingen te realiseren? Wat dat voor de medewerkers betekent? En welke eisen dat stelt aan uw beoogde CRM-systeem? Dan kunt u door naar de volgende fase.

Wilt u aan de slag met CRM? Bent u op zoek naar een nieuw CRM-systeem of wil u uw bestaande CRM-software actiever inzetten en of upgraden? Een succesvol CRM-traject start met definiëren wat u wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. Wij bieden verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen.

U wilt een CRM-strategie opstellen en u kunt daarbij wat structuur en begeleiding gebruiken? Wilt u uw strategie eens laten toetsen door een externe deskundige? Een CRM-plan is belangrijk om grip op uw traject te krijgen en te houden. U springt tenslotte ook niet over een sloot zonder aanloopje. Zie uw CRM-plan maar als de aanloop voordat u de sprong waagt.

Hier nog even de stappen op een rijtje:

 • Inventariseer uw huidige situatie.
 • Bepaal de (business) doelstellingen.
 • Bepaal hoe u in de toekomst gaat werken om die doelen te realiseren.
 • Stel uw plan van aanpak (CRM-functioneel plan) op.

In 1 dag een analyse van uw huidige en gewenste situatie op het gebied van CRM

Soms wilt u even weten waar u staat en welke kant u het beste op kunt. Of u wilt uw eigen inzichten en ideeën toetsen aan de kennis en ervaring van een onafhankelijke buitenstaander. Geen groot consultancytraject, maar gewoon even de thermometer er in. Dit is wat de CRM Quick Scan is: een snelle inventarisatie en praktische adviezen over de juiste richting en de volgende stap. Door een onafhankelijke en professionele adviseur met de juiste ervaring.

Wat levert de CRM Quick Scan op?

U krijgt inzicht in hoe uw organisatie scoort op de 10 belangrijkste CRM-elementen. Tevens identificeren we het ambitieniveau waar de organisatie heen wil. Om de kosten laag te houden stellen we geen uitgebreid adviesrapport op maar spreken we onze bevindingen persoonlijk met de opdrachtgever door. Verder krijgt u  zo’n 5 tot 10 praktische aanbevelingen op basis van onze inventarisatie.

Voor wie is deze scan geschikt?

De quick scan is geschikt voor elke organisatie die een snelle doorlichting en een aantal praktische handvatten wenst om de klantgerichtheid van de organisatie te kunnen vergroten. Of u actief bent in een consumentenmarkt, in business-to-business, in overheid of not-for-profit, deze scan levert u waardevolle inzichten en aanbevelingen op.

Heeft u vragen over de CRM Quick Scan?

Neem dan hier contact met ons op of download vrijblijvend onze brochure met meer informatie.

  Naam *

  E-mailadres *

  Onderwerp

  Mijn vraag

  I just dissertation help service went and tried to purchase isbn numbers from bowker and it asks me to enter my company name.